headline_historia

Oxelö Krog var tidigare en bygdegård, men idag är Oxelö Krog en restaurang med fullständiga rättigheter och väldigt generöst tilltagna ytor.

I år firar Oxelö Krog sitt 10-årsjubileum och här kan du läsa mer om krogens historia!

Oxelösund

Skärgårdssamhället Oxelösunds framväxt var förknippad med den inre segelleden och de goda hamn- och ankringsförhållandena som fanns där. Skärgården har kunnat erbjuda bra fiskevatten ända sedan medeltiden, och uppgifter om lotsar finns att finna redan från 1500-talet. Efter att ångbåtstrafiken och järnvägarna byggdes ut under slutet av 1800-talet blev Oxelösund till ett slags rekreationssamhälle med badanläggningar och sommarvillor främst för borgarna i Nyköping. Under 1920- och 30-talet växte samhället då fler och fler byggde egna hem, lotsstugor och sommarvillor i området.

Krogen

Enligt en karta från 1699 fanns det då en krog på platsen, och redan på 1670-talet finns faktiskt Oxelö Krog upptagen i mantalslängderna, då det nämndes en ”Erik i Oxelsundsstugan”. Men det var nog ingen lönande rörelse eftersom det 1676 även noterades, utan namn på innehavaren, att denna var utfattig.

gamla_oxelokrog_03

Under 1700-talen fick ofta krögaren på Oxelö Krog även agera som lots, tullbåtsman eller skeppare. Anledningen till att Oxelö blev en lotsstation var, utöver att det ansågs vara en ypperlig hamn, dels att den ansågs vara lätt att försvara vid landstigning av fiender, och dels att alla törstiga sjömän så klart behövde en välbelägen krog!

Liknande krogar fanns lite här och var längst farlederna, och det var många sjöfarare som ville läska sina strupar med en stånka öl och en bit färsk mat som omväxling till den ensidiga saltkosten ombord på skutorna.

Den krogbyggnad som idag står kvar, uppfördes på 1770-talet och hör till ortens äldsta hus.

Gästgiveri , familjebostad och bygdegård

Krogen drevs fram till ca.1860 då den, troligen på grund av att landsvägen till Nyköping blev klar, istället kom att fungera som en livlig gästgivargård för en period. Ett antal gästgivare avlöste varandra fram till 1882.

Oxelö Krog blev efter perioden som gästgiveri en familjebostad för lotsare och fiskare fram till år 1943, då huset blev bygdegård i Södermanlands Hembygdsförbunds regi.

gamla_oxelokrog_01

Arrangemang

Under 1940-talets midsomrar anordnades här gammeldans på bryggan och barnlekar kring midsommarstången. Hela det lilla samhället var lövat och flaggprytt, och till taktfast musik från bygdespelmannen ”Rickard Forsman” och hans son Bertil dansade en stor skara barn, ungdomar och vuxna in sommaren. Midsommardanserna leddes av ”Nisse Ljungren” ( känd som en glad kupettsångare i Oxelösundsrevyer och varietéer ) och värd var den ungdomlige ”Fader Berg”.

Under några år på 1940-talet samlades även tunabergare i förskingringen till så kallade ”skrammeldanser” på krogen. Det handlade om knytkalas och dans, under ledning av Albin Berg och hans hustru Magda. Hur det gick till på en sådan dans finns bäst beskrivet i en av Kross-Pelles visor från 1944 – ”Gästgivare Bergs Skrammeldans” ( Läs mer i boken ”Gamla Oxelösund – Människor & Miljöer”).

Oxelö Krog kan även stoltsera med ett eget specialskrivet skådespel, något som kanske inte är helt vanligt. Författaren Ivar Schell, som även skrev ”Nyköpings Gästabud” , hade nämligen just Oxelö Krog i tanken när han skrev sin pjäs ”Vackra Brita”. Pjäsen spelades för första gången upp på Oxelö Krog år 1947, några år efter att den skrevs, och skildrade hur folklivet kunde se ut förr i tiden. Då blev det bara en enda föreställning. Men 37 år senare, sommaren 1984, förvandlades gröngräset utanför krogen åter till teatersalong och den gamla pjäsen fick en lyckad nypremiär. ”Vackra Brita på Oxelökrog” blev en succé och lockade fler åskådare än väntat under de två föreställningarna som gavs det året. Det pratades om ett eget hembygdsspel för Oxelösund, liknande ”Nyköpings gästabud”, som skulle kunna återkomma om somrarna.

gamla_oxelokrog_02

Café & Sjökrogen idag

Fram till 1967 fungerade huset som bygdegård, men därefter överlämnades huset till Oxelösunds kommun, som också är ägare än idag. Kommunen tog även över caféverksamheten från mitten av 1970-talet, och idag är den utarrenderad till Liz och Jonna Brådhe som serverar delikata bakverk, nybakat bröd och hemlagad mat till såväl nya som välbekanta besökare på krogen.

Många midsommarfiranden, majbrasor, nationaldagsfiranden, danser, braskvällar och andra arrangemang har under åren ägt rum på Oxelö Krog, och många traditioner håller i sig än idag. Midsommardanserna på Oxelö Krog har blivit en tradition och varje år anordnas det fortfarande midsommarfirande vid krogen, där Oxelö Gilles dansare och spelmän står för underhållningen.

Oxelö Krog anordnar idag även bland annat julbord, valborgsfirande och räkaftnar med underhållning. Oxelö Krog håller inte längre bara öppet under sommaren, utan har också verksamhet under vinterhalvåret. Tillsammans med grannhuset Kristineberg, som också det drivs i Liz Brådhes regi, erbjuds här lösningar för bland annat konferens, fest, begravningar och dop.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om husets historia? Eller kanske vill du till och med höra en liten spökhistoria om huset?
Besök oss så kan vi ge dig lite lästips och berätta mer!


page_header_contact

Varmt välkommen till oss på Oxelö Krog!

// Liz och Jonna Brådhe

Kontakta oss  Hitta till ossNågra källor till historierna om Oxelö Krog:

”Gamla Oxelösund – Människor & Miljöer”, Oxelösunds Hembygdsförening, 2007, ISBN: 978-91-633-1683-8
”I kung Valdemars kölvatten genom Sörmland.. ”, skrift från Länsstyrelsen Södermanlands län
”Sörmlandsbygden 1943”
Diverse tidningsartiklar och utklipp från Oxelö Krogs egna arkiv.